Hotline Tư Vấn:  0918.918.599

chiu nuoc

  • Vách ngăn vệ sinh chịu nước

    Vách ngăn vệ sinh chịu nước thực chất là vách ngăn vệ compact HPL loại 1 gồm có các độ dày: 8mm, 10mm, 12mm, hoặc 18mm. Tuy nhiên, sử dụng vách ngăn vệ sinh